poniedziałek, 16 maja 2011

Znani mieszkańcy Liszek cz.1

Jedną z najbardziej znanych postaci pochodzących z Liszek był Stanisław Rospond, który urodził się 31 sierpnia 1877 roku. Jako mały chłopiec zaczął on uczęszczać do szkoły ludowej w Liszkach. Następnie, kiedy miał 12 lat rodzice wysłali go do gimnazjum w Krakowie. Po jego ukończeniu w 1897 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. Po roku nauki w seminarium kardynał Puzyna wysłał go na studia na Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Innsbrucku, gdzie w 1904 r. uzyskał doktorat z teologii. W 1901 roku przyjął on święcenia kapłańskie. Po zakończeniu studiów w Innsbrucku został on wikarym w Wadowicach, jednak jedynie na 10 miesięcy. Został on przeniesiony do Krakowa, gdzie podjął obowiązki prefekta w Seminarium Duchownym i katechety w gimnazjum, do którego niegdyś uczęszczał.
W 1920 został powołany na stanowisko rektora Wyższego Seminarium Duchownego. Na stanowisku tym pozostał do 1927. W związku z nową funkcją księdzu przyznawano ulgi w zakresie wykonywania obowiązków w gimnazjum.
W 1924 r. otrzymał godność prałata papieskiego. 25 marca 1927 r. prekonizowany na biskupa pomocniczego, 12 czerwca konsekrowany w katedrze wawelskiej. Otrzymał biskupstwo tytularne Darnanus i został wprowadzony do kapituły katedralnej. W latach 1927-1958 piastował godności kapitulne: kustosza (1927-1936), scholastyka (1936-1944), dziekana (1944-1958). Był także wikariuszem generalnym za czasów kardynała Sapiehy i abpa Baziaka. Od 1927 r. był członkiem Komisji Szkolnej Episkopatu Polski.
W latach 1953–1954 został zatrzymany, aresztowany i był internowany w Częstochowie przez władze komunistyczne, został pozbawiony możliwości wykonywania funkcji duszpasterskich. Po powrocie do Krakowa, bp Rospond nadal nie mógł pełnić żadnych czynności biskupich i urzędować w Kurii. Mimo prośby bpa Jopa, skierowanej do przewodniczącego Episkopatu Polski, bpa Michała Klepacza, o wyjednanie mu u władz państwowych zezwolenia na publiczne sprawowanie czynności biskupich, bp Rospond takiego zezwolenia nie otrzymał.
Dopiero po październiku 1956 r. wrócił na stanowisko wikariusza generalnego i zaczął spełniać czynności biskupie. Zmarł 4 lutego 1958 r. w Krakowie. Pogrzeb odbył się 8 lutego w katedrze wawelskiej, po czym zgodnie z jego życzeniem został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Liszkach.

Partner wpisu: http://zaklad-pogrzebowy.com.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz