czwartek, 26 maja 2011

Bratanek Stanisława Rosponda

Młodszy Stanisław Rospond był bratankiem wcześniej opisanego biskupa. Urodził się on 19 grudnia 1906 roku w Liszkach, a zmarł 16 października 1982 roku we Wrocławiu. Został on wcześnie osierocony, a opiekę nad nim przejął wuj. Ukończył on polonistykę i slawistykę na Wydziale Filologicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zaczął on tam pracę, jako asystent od 1929 roku. Następnie w 1936 roku przeniósł się do Lwowa, gdzie pracował, jako asystent na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Katedrze Języka Polskiego. Był tam docentem w latach 1939-1941. W 1945 roku powrócił chwilowo do Krakowa, jednak pod koniec roku przeprowadził się do Wrocławia, gdzie utworzył Katedrę Języka Polskiego. Kierował nią do 1969r.
Od 1945 przewodniczył pracom podkomisji śląskiej Komisji Ustalania Nazw Miejscowości. W 1946 zainicjował prace nad Słownikiem nazwisk śląskich, zaś w 1951 wydał dwutomowy Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej.
W latach 1950-1954 współzakładał Wyższą szkołę Pedagogiczną we Wrocławiu i był jej rektorem. Po jej przeniesieniu do Opola kierował Katedrą Języka Polskiego, a uczelnia została przekształcona w Uniwersytet Opolski.
W latach 1958–1960 był dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Współzałożył Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
Był autorem i współautorem ponad sześciuset prac naukowych, w tym kilkunastu książek i wielu słowników, obejmujących zagadnienia slawistyczne, polonistyczne, śląskoznawcze (głównie z zakresu historii języka). Do najważniejszych prac należały: Gramatyka historyczna języka polskiego, Polszczyzna śląska, Dzieje polszczyzny śląskiej, Nazwiska Ślązaków, Nazwy patronimiczne na Śląsku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz