czwartek, 26 maja 2011

Bratanek Stanisława Rosponda

Młodszy Stanisław Rospond był bratankiem wcześniej opisanego biskupa. Urodził się on 19 grudnia 1906 roku w Liszkach, a zmarł 16 października 1982 roku we Wrocławiu. Został on wcześnie osierocony, a opiekę nad nim przejął wuj. Ukończył on polonistykę i slawistykę na Wydziale Filologicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zaczął on tam pracę, jako asystent od 1929 roku. Następnie w 1936 roku przeniósł się do Lwowa, gdzie pracował, jako asystent na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Katedrze Języka Polskiego. Był tam docentem w latach 1939-1941. W 1945 roku powrócił chwilowo do Krakowa, jednak pod koniec roku przeprowadził się do Wrocławia, gdzie utworzył Katedrę Języka Polskiego. Kierował nią do 1969r.

poniedziałek, 16 maja 2011

Znani mieszkańcy Liszek cz.1

Jedną z najbardziej znanych postaci pochodzących z Liszek był Stanisław Rospond, który urodził się 31 sierpnia 1877 roku. Jako mały chłopiec zaczął on uczęszczać do szkoły ludowej w Liszkach. Następnie, kiedy miał 12 lat rodzice wysłali go do gimnazjum w Krakowie. Po jego ukończeniu w 1897 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. Po roku nauki w seminarium kardynał Puzyna wysłał go na studia na Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Innsbrucku, gdzie w 1904 r. uzyskał doktorat z teologii. W 1901 roku przyjął on święcenia kapłańskie. Po zakończeniu studiów w Innsbrucku został on wikarym w Wadowicach, jednak jedynie na 10 miesięcy. Został on przeniesiony do Krakowa, gdzie podjął obowiązki prefekta w Seminarium Duchownym i katechety w gimnazjum, do którego niegdyś uczęszczał.

poniedziałek, 9 maja 2011

Zamek w Morawicy

Kilka kilometrów na północ od gminy Liszki znajduje się Morawica. Nad wsią góruje wzgórze, na którym znajduje się obecnie kościół św. Bartłomieja. Niegdyś znajdował się tam zamek rycerski. Już w XV w. uważany był on za stary, jednak nikt nie zna dokładnej daty powstania budowli. Pierwsze wzmianki o zamku i kaplicy tam istniejącej pochodzą z pierwszej połowy XIII w. Pierwotne założenie zamkowe wzniesiono według projektu budowlanego niejakiego Zyndrama z Pogorzeli - nadwornego architekta budowlanego Księcia Bolka III Kędzierzawego. Obecnie relikty zamku występują jedynie w fundamentowych partiach obecnej plebani przykościelnej.